กติกา

กฏกติกา การแจ้งฝาก เพื่อปรับเครดิต

เจ้าหน้าที่ทำการปรับเครดิตให้สมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการปรับเครดิต ภายใน 3 นาที หากเกินกว่านี้ การโอนเงินเติมเครดิต จะต้องใช้เลขบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ เท่านั้น!!

ให้ตรวจสอบข้อความในจดหมาย หากมีข้อความเหล่านี้

• แจ้งฝากไม่เจอยอด — >> อาจมีการ แจ้งธนาคารผิด จำนวนเงินผิด ให้ตรวจสอบรายละเอียดการโอน แล้วแจ้งฝากเข้ามาใหม่ ขอบพระคุณมากครับผม
• แจ้งฝากเวลาไม่ตรง — >> อาจมีการแจ้งเวลาไม่ตรง ให้ตรวจสอบรายละเอียดการโอน แล้วแจ้งฝากเข้ามาใหม่ ขอบพระคุณมากครับผม
• แจ้งฝากหักค่าธรรมเนียม — >> รายการแจ้งฝาก อาจโดนหักค่าธรรมเนียม ให้ตรวจสอบรายละเอียดการโอน แล้วแจ้งฝากเข้ามาใหม่ ขอบพระคุณมากครับผม

*** ในการแจ้งฝาก เพื่อปรับเครดิต เพื่อความรวดเร็ว ให้สมาชิกตรวจสอบ จำนวนเงิน ธนาคาร เวลาให้แน่นอนก่อนแจ้งฝาก หากแจ้งมาไม่ตรง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดไม่เจอ ทำให้มีความล่าช้าตามไปด้วย